dinsdag, 8. maart 2011 - 13:06

Nederland voorzitter International Task Force Holocaust

Den Haag

Nederland neemt vandaag het voorzitterschap van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research (ITF) over van Israël.

De ITF is een internationale organisatie van 28 landen die verbonden zijn via de Verklaring van Stockholm. Daarin verklaren de landen nationaal en internationaal samen te werken en het Holocaustonderzoek, de herinnering eraan en de educatie erover te stimuleren, uit te breiden en te verbeteren. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de betekenis van de Holocaust voor de huidige tijd.

Nederland is voor de tweede keer gevraagd het jaarlijks roulerende voorzitterschap op zich te nemen. Bij de invulling van het Nederlandse voorzitterschap werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken nauw samen. Voorzitter is ambassadeur Karel de Beer. Het secretariaat van de ITF is gevestigd in Berlijn.

Eind juni en eind november 2011 zijn in respectievelijk Amsterdam en Den Haag ITF-bijeenkomsten waar diplomaten en deskundigen op het gebied van Holocausteducatie, -onderzoek en -herinnering uit de lidstaten elkaar ontmoeten.
Provincie:
Tag(s):