vrijdag, 7. oktober 2011 - 10:04

‘Nederlands arbeidsbestel ongunstig voor werkloosheid’

Groningen

De werkloosheid in Noord-Nederland kan met meer dan 1%-punt worden verlaagd als we het Deense ‘flexicurity’-systeem invoeren, in plaats van ons eigen bestel. Dat stelt prof.dr. Paul Elhorst, de nieuwe bijzonder hoogleraar Regionale Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB).

‘Het arbeidsbestel in Denemarken kan ons ten voorbeeld zijn’, aldus Elhorst. ‘Dit zogeheten flexicurity-systeem rust op drie pijlers. Er is een relatief lage arbeidsbescherming, waardoor werknemers gemakkelijker dan in Nederland kunnen worden ontslagen. En aan de andere kant zijn de werkloosheidsuitkeringen alsook de uitgaven aan actief arbeidsmarktbeleid relatief hoog, waardoor werknemers weer sneller aan een baan kunnen worden geholpen.'

Elhorst berekende dat het kopiëren van dit systeem voor ons een lagere werkloosheid (- 1%) en een hogere participatie (+ 2%) oplevert. ‘Maar de grootste bedreigingen om dit te bereiken zitten verankerd in ons bestel. Er is grote kans dat enerzijds de vakbeweging zich blijft verzetten tegen verlaging van de ontslagbescherming, anderzijds dat werkgevers en overheid zich blijven verzetten tegen hogere uitgaven aan sociale uitkeringen en actief arbeidsmarktbeleid, omdat dit het overheidstekort verder doet oplopen.’
Provincie:
Tag(s):