dinsdag, 13. december 2011 - 10:09 Update: 08-07-2014 0:55

Nederlandse economie in recessie

De Nederlandse economie zit in recessie. De economie krimpt in 2012 met 0,5% punt, terwijl de werkloosheid stijgt met 90.000 personen, tot 5¼%. Het overheidstekort verbetert van 4,6% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2011 naar 4,1% bbp in 2012. Dit zegt het CPB dinsdag.

Pas in de tweede helft van 2012 volgt naar verwachting enig herstel van de economische groei. Het bbp-niveau in 2012 is 0,5 percent lager dan in 2011. Deze geraamde economische krimp volgt uit de verwachte teruggang van de wereldhandel. Bovendien houden consumenten en investeerders als gevolg van de economische onzekerheid hun vinger op de knip. De groei wordt ook gedrukt door het restrictieve begrotingsbeleid.

De voorliggende raming geeft een duidelijk ongunstiger beeld van de overheidsfinanciën dan de vorige raming van september 2011. Dat komt vrijwel volledig door de verslechterde groeivooruitzichten. Het geraamde tekort overschrijdt de zogenaamde ‘signaalmarge’ in 2012. Volgens de begrotingsregels van het kabinet is echter pas het geraamde tekort voor 2013 bepalend. De eerste raming van 2013 publiceert het CPB aanstaande februari, in aanloop naar het Centraal Economisch Plan (CEP).
Categorie:
Tag(s):