woensdag, 20. april 2011 - 11:18

Nederlandse politie pakt meer verdachten, ondanks minder overvallen

De politie heeft in het eerste kwartaal van 2011 meer verdachten van overvallen aangehouden, dan in het eerste kwartaal van 2010. Dit ondanks het feit dat het aantal overvallen in het eerste kwartaal verder daalde.

Door de politieinzet konden 243 verdachten in de eerste drie maanden van 2011 worden opgepakt, tegenover 187 in dezelfde periode van 2010.
Dit terwijl landelijk het totaal aantal overvallen daalde, namelijk van 822 in 2010 tot 710 in het eerste kwartaal van 2011 (-14 procent). Het aantal overvallen toonde in 2010 ook al een dalende lijn ten opzichte van 2009 (-11 procent).

Volgens korpschef Frans Heeres, binnen de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor de landelijke aanpak van overvallen, is dit het resultaat van een gezamenlijke inspanning. “De intensieve politie-inzet door middel van onder meer verschillende overvallenteams, maar zeker ook de focus op dadergroepen en de verhoogde heterdaadkracht werpen zijn vruchten af. Meer verdachten, ondanks minder overvallen: het is geen reden om achterover te leunen, het stimuleert juist om op deze voet verder te gaan.”

Structurele inzet
Vanaf 2007 nam het aantal overvallen toe, met een triest record van 2.898 in 2009. Dit was de aanleiding tot het instellen van een Taskforce Overvallen, onder leiding van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Door prof. Cyrille Fijnaut werd een rapport ‘Overvallen in Nederland’ opgesteld.

In het rapport werd de conclusie gesteld dat een eenduidige aanpak voor overvallen niet bestaat en het meest effectief een samenspel van verschillende partijen is. Dat onderstreept ook korpschef Heeres. “Bij de politie zagen we de afgelopen jaren op regionaal niveau extra inspanningen wanneer het aantal overvallen toenam. Nu heeft het meer een structureel karakter, ook door de inzet van de landelijk overvalcoördinator voor de politie.

Meer informatiegestuurd werken moet leiden tot verscherpt inzicht in dadergroepen, doelwitten en werkwijzen. Hiermee krijgen we meer de kans om aan de voorkant te zitten, dus te focussen op groepen waar de potentiële overvaller vandaan komt.

Maar ook andere partijen laten zich niet onbetuigd. Zo wordt door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie terecht bij alle partijen de druk opgevoerd om actie te ondernemen en ingezet op een langetermijnbeleid. Maar daarnaast worden tegelijkertijd van Detailhandel Nederland tot de Nederlandse Vereniging van Gemeenten inspanningen geleverd. Het Donkere Dagen Offensief is daar een tastbaar voorbeeld van. Ketensamenwerking is essentieel, dat blijkt nu ook weer.”

Heterdaad
Een belangrijke ontwikkeling is de geconstateerde toenemende heterdaadkracht. “We merken dat mensen die iets verdachts zien of achteraf horen, sneller de politie informeren”, stelt Heeres. “Dit zorgt er voor dat enerzijds overvallen in de kiem worden gesmoord, of dat de politie beter in staat is om overvallers aan te houden op het moment wanneer zij de overval gepleegd hebben. Politiemensen zijn er op gebrand om dergelijke criminelen (snel) te pakken, dus alle informatie is welkom.”
Provincie:
Tag(s):