maandag, 18. april 2011 - 9:30 Update: 08-07-2014 0:27

Nederlandse vrouw heeft liever een computer dan seks

Hoofddorp

Ruim 60% van de Nederlandse vrouwen vindt haar computer absoluut onmisbaar. De computer overtreft daarmee seks, wat door 'slechts' 50% van de vrouwen onmisbaar wordt genoemd. Dit blijkt uit het onderzoek Het Fijne van Vrouwen dat in opdracht van Sanoma Media is uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS Nipo.

Wat vindt de Nederlandse vrouw het allerbelangrijkste in haar leven? Familie, vrienden en partner. Gevraagd naar wat voor haar onmisbaar is noemt ze die het eerst. Dit geldt voor vrouwen in alle leeftijdsgroepen en was ook al zo in 2005, toen eenzelfde onderzoek werd gehouden.

Grote verandering
Na de mensen om haar heen noemt de Nederlandse vrouw de computer als meest onmisbaar in haar leven (63%). En dit is een belangrijke verandering ten opzichte van 2005. Toen vond ze hobby's, boeken, muziek luisteren, reizen en vakantie, seks en zelfs de auto nog belangrijker dan haar computer.

Mobiele telefoon
Ook de mobiele telefoon is in het leven van de Nederlandse vrouw significant belangrijker geworden. 43% vindt die onmisbaar, tegenover 23% in 2005. Maar opvallend: vrouwen hechten dus meer aan hun computer dan aan hun mobiele telefoon.

Boeken, sport en seks
Boeken, seks en actief sport beoefenen scoren bij vrouwen minder dan in 2005. Actief sport beoefenen spreekt vooral jonge vrouwen (18-35 jaar) nu minder aan. Het belang van boeken daalde met 5%, maar boeken houden bij alle leeftijdsgroepen wel hun plek in de top 10. Ook seks behoudt een plek in de top 10 van onmisbare zaken - behalve bij vrouwen van 50-65 jaar - maar wel op het nippertje. Voor vrouwen komt seks pas op de tiende plaats (50%). Ter vergelijking: ook voor mannen zijn de mensen om hen heen het meest onmisbaar, maar daarna volgt meteen seks (71%), op plek twee.

Verschil met mannen
Behalve in de waardering van seks zijn er nog andere significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor mannen zijn hobby's, werk, actief sport beoefenen, alcohol en mobiel internet meer onmisbaar dan voor vrouwen. Voor vrouwen zijn boeken, vakantie en reizen, mobiele telefoon, huisdieren, tuin en SMS belangrijker dan voor mannen.

Sigaretten
Gemiddeld geeft 13% van de vrouwen aan zich geen leven te kunnen voorstellen zonder sigaretten. Dit is vrijwel even hoog als in 2005. Het percentage vrouwen dat juist negatief staat ten opzichte van het roken van sigaretten is wel enorm toegenomen: van 34% naar 51%. Het anti-rookbeleid van de Nederlandse overheid lijkt dus te werken.

Social media
Nieuw in het onderzoek is dat er ook is gekeken naar de onmisbaarheid van social media zoals Hyves en Facebook. Slechts 10% van de vrouwen noemt social media onmisbaar. Hoogopgeleide vrouwen en oudere vrouwen hebben het minst met social media. Zij noemen die relatief weinig onmisbaar (resp. 6% en 5%).

Onderzoek
Het - online - onderzoek werd uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van Sanoma Media onder 1.332 vrouwen en 574 mannen tussen 18 en 65 jaar (representatief voor gemiddeld Nederland). De complete lijst met onmisbare zaken uit het onderzoek 'Het Fijne van Vrouwen' is te vinden opwww.sanoma-adverteren.nl/onderzoek.
Categorie:
Tag(s):