zaterdag, 10. september 2011 - 10:15

NFI maakte honderden fouten bij dna-onderzoek

Den Haag

Uit interne foutenregistraties die De Telegraaf op last van de rechter in handen kreeg, blijkt dat bij dna-onderzoek naar zware misdrijven het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vele honderden fouten heeft gemaakt. Sommige fouten waren ernstig en onherstelbaar. Dit meldt de Telegraaf zaterdag.

Volgens de krant zou het in de afgelopen 14 jaar om zo'n 1650 fouten gaan.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen pleit in de krant voor een diepgravend onderzoek naar forensische missers in ons land. De blunders kunnen soms rampzalige gevolgen hebben in strafprocessen. Zo kunnen onschuldige mensen veroordeeld zijn, terwijl daders mogelijk vrijuit gingen.

Het gaat om zo'n 1650 grote en kleine fouten. De meest verontrustende fouten zijn volgens De Telegraaf contaminaties, waarbij dna-sporen vermengd raken met ander dna, soms zelfs van externe bezoekers in de labruimtes.
Bij ‘monsterverwisselingen’ belandt dna door fouten van de ene in de andere zaak. Ook komen verkeerde registraties voor (verkeerd nummer toegekend aan een spoor) en zouden dingen zoekraken bij het NFI.

Het vergde de krant jaren van procederen om de documenten van het staatslab in handen te krijgen. De nu openbaar geworden registraties zijn door het NFI geanonimiseerd, zodat niet duidelijk is om welke strafzaken en misdrijven het gaat. Ook zijn namen van medewerkers en merknamen weggehaald. Uit onderzoek is inmiddels wel gebleken dat de verstrekte stukken niet compleet zijn. De Telegraaf is opnieuw bij de rechter in beroep om alle gegevens in handen te krijgen.

Het NFI zegt dat het er alles aan doet om afwijkingen te vinden en voortdurend verbeteringen doorvoert. Het instituut zegt dat het gebruik maakt van 'fijnmazige registratiesystemen'.

Het CDA heeft inmiddels bij monde van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg gereageerd op het nieuws. Het Kamerlid eist opheldering van staatssecretaris Fred Teeven en wil een onderzoek naar deze zaak. Ook vraagt zij zich welke rol het dna-onderzoek nog moet spelen in een strafzaak. 'Als het zo'n bende is daar, dan moet je je afvragen of het nog wenselijk is dat DNA-onderzoek een steeds belangrijkere rol krijgt in het strafproces', aldus het Kamerlid.
Provincie:
Tag(s):