woensdag, 26. januari 2011 - 10:06

Nibud: In 2011 voor de meesten minder te besteden

Dit jaar ontvangt vrijwel iedereen iets meer salaris dan in 2010. Toch heeft ook bijna iedereen minder te besteden in 2011. Vooral ouders met kinderen die naar de opvang gaan, zullen merken dat ze minder geld overhouden vanwege het verlagen van de kinderopvangtoeslag.

Ook veel gepensioneerden leveren behoorlijk in, omdat pensioenuitkeringen vaak niet worden geïndexeerd of zelfs verlaagd. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het Nibud heeft berekend dat de meesten van ons in 2011 minder overhouden dan in 2010. Dit varieert van een paar euro’s per maand voor de lagere inkomens tot rond de dertig euro per maand voor de hogere inkomens.

80 euro per maand minder te besteden

Het nettosalaris dat iedereen deze maand binnenkrijgt is voor velen enkele tientjes hoger dan in 2010. Maar omdat ook de prijzen stijgen, blijft er aan het eind van de maand minder over dan in 2010.

De grootste klappen vallen bij ouders die gebruik maken van kinderopvang. Het Nibud heeft berekend dat tweeverdieners (bruto jaarinkomen € 40.000 en € 20.000) met 2 kinderen die 3 dagen naar de kinderopvang gaan er
€ 80 per maand op achteruit gaan. Eenzelfde soort gezin dat geen gebruik maakt van kinderopvang heeft maandelijks € 16 minder te besteden.

Iedere maand € 80 minder in de portemonnee betekent voor veel gezinnen dat er bezuinigd zal moeten worden. Een lastig punt, want zeker in gezinnen met kinderen is iedere euro hard nodig.

Grote gezinnen gaan er dit jaar wel op vooruit omdat het kindgebonden budget voor het tweede en daaropvolgende kinderen wordt verhoogd. Wel waarschuwt het Nibud deze gezinnen dat de regering al heeft aangekondigd deze verhoging in 2012 weer terug te willen draaien.

Na 2010 ook in 2011 minder geld

Het is al voor het tweede jaar op rij dat de meeste consumenten minder te besteden hebben. Het Nibud heeft berekend dat consumenten dit jaar gemiddeld genomen 1,5% meer kwijt zijn, doordat de prijzen stijgen. Daarnaast hebben consumenten te maken met een forse stijging van de zorgpremie. Aan de inkomstenkant ziet het Nibud dat de lonen en uitkeringen iets hoger zijn dan in 2010. De hoogte van de kinderbijslag, de studiefinanciering en de pensioenuitkeringen zijn hetzelfde als in 2010. De kinderopvangtoeslag is fors lager.
Provincie:
Tag(s):