maandag, 21. februari 2011 - 8:59 Update: 08-07-2014 1:00

Nicotine schaadt puberhersenen

Amsterdam

Jong beginnen met roken kan op latere leeftijd aandachtsstoornissen veroorzaken. Onderzoekers van de Neuroscience Campus Amsterdam van de VU/VUmc hebben een nieuw mechanisme ontdekt dat verklaart hoe blootstelling aan nicotine op jonge leeftijd schade aan het brein tot gevolg kan hebben.

Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het verscheen zondag 20 februari als ‘advance online’ publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience.

De onderzoekers stelden adolescente ratten gedurende een beperkte periode bloot aan nicotine. Als deze ratten vervolgens getest werden als ze volwassen waren, bleek het concentratievermogen als gevolg van die blootstelling achteruit te zijn gegaan en hun impulsiviteit omhoog. De nicotine levert dus langetermijnschade op: de ratten vertoonden als volwassenen gedragsproblemen. Ratten die alleen als volwassene nicotine binnenkregen, hadden geen last van blijvende problemen.

De studie laat duidelijk zien dat de hersenen gedurende de adolescentie heel kwetsbaar zijn voor verslavende stoffen, zoals nicotine. Wanneer vertaald naar de mens kan jong beginnen met roken een rol hebben in het ontstaan van aandachtsstoornissen in de volwassenheid.
Categorie:
Tag(s):