woensdag, 6. april 2011 - 17:19

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid Vlissingen

Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Leveranciers, dienstverleners en aannemers verdienen eerlijke en gelijke kansen. Om dit te kunnen blijven realiseren is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vernieuwd.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Kernwoorden zijn doelmatig, rechtmatig, integer en open. Zo hebben ook lokale ondernemers een gelijke kans.
Het nieuwe beleid helpt de gemeente Vlissingen bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van al haar inkooptaken. Juridische en financiële risico’s worden zoveel mogelijk voorkomen. Actuele thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid krijgen de aandacht.

In 2010 is een interne inkoopanalyse en onderzoek gehouden. Binnen dit onderzoek is ondermeer gekeken naar inkoop- en aanbestedingsprocedures, inkoopvolumes en interne en externe wet- en regelgeving. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.
Provincie:
Tag(s):