vrijdag, 23. september 2011 - 12:13

Nieuw internationaal initiatief terrorismebestrijding

Den Haag

Nederland werkt mee aan een nieuw internationaal initiatief voor terrorismebestrijding, het Global Counter-Terrorism Forum, dat vandaag, vrijdag 23 september 2011, in New York werd opgericht.

Het Forum werd geopend door de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, en haar Turkse ambtsgenoot Davutoglu. Nederland was betrokken bij de voorbereidingen van het Forum.

Minister Rosenthal: 'Onze uitgangspunten in de strijd tegen terrorisme zijn eenheid en vastberadenheid. Dit Forum geeft dit signaal aan alle terreurgroepen die haat en verdeeldheid zaaien. Die onschuldige burgers doden, jong en oud, op een laffe en lukrake manier.'

Het Global Counter-Terrorism Forum is een Amerikaans initiatief om tien jaar na de aanslagen van 9/11 te laten zien dat 35 landen uit alle delen van de wereld verenigd zijn in hun strijd tegen terrorisme.

Doel van het Forum is versterking van de samenwerking tegen terrorisme, de opbouw van capaciteit voor terrorismebestrijding, het voorkomen van radicalisering en het bevorderen van ontradicalisering.

Op deze punten werkt Nederland al samen met de Verenigde Staten. Het Forum richt een Center of Excellence op in de Verenigde Arabische Emiraten, dat deze expertise gaat versterken. Nederland wil bijdragen met expertise van Nederlandse deskundigen en instituten.

Het Forum gaat bestaande activiteiten van de Verenigde naties en regionale organisaties versterken en aanvullen. Tijdens de oprichtingsvergadering werd speciale aandacht besteed aan de slachtoffers van terrorisme.
Provincie:
Tag(s):