dinsdag, 27. september 2011 - 15:47

Nieuw patiënt dossier weer een stap dichter bij

Den Haag

De koepels van huisartsenzorg (LHV, NHG, VHN) en de apothekers (KNMP en NVZA) zijn het met uitvoeringsorganisatie Nictiz eens geworden over een gezamenlijke aanpak voor het behoud van een variant van het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) voor de uitwisseling van medische gegevens.

Het 'nieuwe' EPD zal een model zijn dat vooral regionaal wordt ingezet, gebruik maakt van de beschikbare verwijsindex en past binnen de huidige wet- en regelgeving.

Na verwerping van het EPD heeft de minister van VWS, Nictiz verzocht te onderzoeken hoe het uitwisselen van patiëntgegevens anders kan worden georganiseerd.

Het Nictiz heeft de minister van VWS geadviseerd over de toekomst van de techniek. De zorgkoepels herkennen voor een deel hun wens in het advies: zij willen de techniek voor informatie-uitwisseling vooral regionaal blijven gebruiken. Dit omdat deze modern, veilig en goed is. De uitwerking van het nieuwe patiënten dossier zal medio 2012 beginnen.
Provincie:
Tag(s):