vrijdag, 28. oktober 2011 - 13:37

Nieuw systeem op Schiphol voorkomt dreigende vliegtuigbotsingen

Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland heeft vrijdag officieel een nieuw veiligheidssysteem gepresenteerd dat de dreiging van een botsing met vliegtuigen op start- en landingsbanen op Schiphol helpt te voorkomen.

'Het unieke systeem is door LVNL ontwikkeld om de veiligheid op de grond verder te verbeteren', meldt LVNL vrijdag.

RIASS
RIASS, voluit Runway Incursion Alerting System Schiphol, waarschuwt de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens voor dreigende gevaarlijke situaties wanneer zich op een in gebruik zijnde start- of landingsbaan onbedoeld een ander vliegtuig of een voertuig begeeft. Deze situaties worden aangeduid met ‘runway incursions’.

RIASS is ontwikkeld door Luchtverkeersleiding Nederland in samenwerking met het Nationaal Lucht - en Ruimtevaartlaboratorium NLR. Het is een extra aanvulling op de reeds bestaande technische middelen en geldende procedures om onveilige situaties op baankruisingen te voorkomen.

Met RIASS is de veiligheid verder verbeterd, terwijl het luchtverkeer groeit, het banenstelsel is uitgebreid, het aantal kruisingen is toegenomen en het verkeer van vliegtuigen en voertuigen door het landingsterrein intensiever is geworden. Alle start- en landingsbanen op Schiphol zijn inmiddels uitgerust met RIASS.

Paar extra 'ogen'
John Schaap, directeur Operations van LVNL: “Veiligheid staat bij de dienstverlening van LVNL voorop. Het nieuwe systeem is een voorbeeld van innovatie en een actief veiligheidsbeleid. De luchtverkeersleiders hebben met RIASS een paar extra ‘ogen’ gekregen om al die bewegende vliegtuigen en voertuigen in het landingsterrein nog beter te kunnen volgen.”

Een waarschuwingssysteem zoals RIASS functioneert optimaal wanneer het zeer betrouwbaar is. De waarschuwingen moeten correct zijn en moeten op het juiste moment worden gegeven. Het afgelopen jaar heeft RIASS bewezen een hoge mate van betrouwbaarheid te bieden en bij alle zichtomstandigheden goed te functioneren.

Wereldwijd heeft de veiligheid op het rijbanenstelsel voor het luchtverkeer alle aandacht. Het door LVNL en NLR voor het gebruik op Schiphol ontwikkelde RIASS is daarin uniek. Na gezamenlijk met het NLR een prototype te hebben ontwikkeld, heeft LVNL het ‘op maat’ gemaakt op de specifieke infrastructuur van Schiphol.

Het systeem is gebaseerd op de bestaande grondradartechnologie waarmee LVNL op Schiphol werkt. Deze radartechnologie lokaliseert en identificeert alle voertuigen en vliegtuigen op de grond die uitgerust zijn met een transponder.

Sinds 2006 beschikken de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens over een grondradarscherm dat precies laat zien waar de vliegtuigen en voertuigen zich op start-, landings- en taxibanen en op de platformen bevinden.

De luchtverkeersleiders zijn daarmee niet meer aangewezen op visuele waarneming alleen. RIASS waarschuwt voor een dreigende risicovolle situatie door op het grondradarscherm de locatie waar de runway incursion kan gaan optreden scherp te markeren en door een gesproken waarschuwing.
Provincie:
Tag(s):