vrijdag, 11. maart 2011 - 8:59

Nieuw telling stemmen Provinciale Staten in Flevoland

Almere

De Provinciale Staten van Flevoland hebben donderdagavond besloten om de stemmen van 40 van de 199 stembureaus in de provincie opnieuw te tellen. De VVD-fractie had verzocht om een algehele hertelling.

Na onderzoek stelde de commissie geloofsbrieven vast dat op 40 van de 199 stembureaus onverklaarbare afwijkingen waren geconstateerd. Dit vooronderzoek geeft daarom aanleiding om niet meer dan deze 40 bureaus te hertellen.

Provinciale Staten hadden drie schorsingen en drie termijnen nodig om met dit standpunt akkoord te gaan. De hertelling wordt uitgevoerd in het belang van de democratie, om de kiezer het vertrouwen te geven dat alle stemmen juist zijn verwerkt.

De provincie Flevoland start de voorbereidingen voor de organisatie van de hertelling per direct. Het streven is een en ander binnen maximaal twee weken te realiseren.
Provincie:
Tag(s):