dinsdag, 25. oktober 2011 - 11:10

Nieuw zand voor stranden Renesse

Renesse

Rijkswaterstaat start 7 november met het opspuiten van het strand bij Renesse. Het strand tussen Ellemeet en de Jan van Renesseweg wordt voorzien van een extra laag zand. Aannemer Van Oord Nederland bv brengt met zijn zandzuiger Ham 37, 600.000 m3 zand aan.

De voorbereiding en de aanvoer van het benodigde materieel vindt momenteel plaats.

Via een drijvende persleiding bij de Scholderlaan brengt de Ham 37 dagelijks zes vrachten van 3.000 m3 op het strand aan. De suppletie start oostwaarts richting Brouwersdam. Van begin december tot begin januari is het deel van de Scholderlaan tot de Jan van Renesseweg aan de beurt. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek.

Als de suppletie volgens planning verloopt, is de aannemer begin januari 2012 klaar. Bij slechte weersomstandigheden kan niet gesuppleerd worden en schuift het werk.

De suppletie bij Renesse is een strandsuppletie. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. Hiermee wordt de Basiskustlijn gehandhaafd. De suppleties maken deel uit van het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland droge voeten houdt.
Provincie:
Tag(s):