woensdag, 9. maart 2011 - 21:14

Nieuwe basisscholen aan de westkant van Kloosterveen

Assen

De woonwijk Kloosterveen in Assen krijgt een nieuw scholencluster. Het college van B&W van de gemeente Assen stelt de raad voor om het nieuwe schoolgebouw voor openbaar, christelijk en gereformeerd basisonderwijs in Kloosterveen III, aan de westkant van de wijk te bouwen. Voor de bouw is een bedrag van 11,5 miljoen euro beschikbaar. De keuze voor deze locatie is in nauw overleg met de betrokken scholen tot stand gekomen.

Met de groei van de wijk Kloosterveen ontstaat behoefte aan een derde cluster van scholen. Het gaat daarbij om een schoolgebouw van 23 lokalen. Hiervan zijn tien bestemd voor gereformeerd onderwijs en dertien voor christelijk en openbaar onderwijs. Het streven is om het schoolgebouw inclusief gymzaal in 2014 klaar te laten zijn, maar dat hangt af van de nog te voeren ruimtelijke procedures. Voor kinderopvang ziet het college ruimte bij het scholencluster aan de Boomgaard, bij de Aletta Jacobsweg en bij het nog te bouwen derde cluster.

Voor de nieuwe school waren aanvankelijk meerdere locaties in beeld. Het ging daarbij onder andere om de keus om de nieuwe school in Kloosterveste of in het uitbreidingsgebied Kloosterveen III te realiseren. De gemeente heeft ervoor gekozen om dit de uitkomst te laten zijn van overleg met de toekomstige gebruikers van het schoolgebouw. Tijdens twee avonden in december en januari zijn gemeente en gebruikers gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Kloosterveen III de voorkeur krijgt.
Provincie:
Tag(s):