woensdag, 20. april 2011 - 21:48

Nieuwe bus voor ouderenvervoer in Emmer-Compascuum

Emmercompascuum

De gemeente zal € 7.500,- bijdragen aan de aanschaf van een speciale bus voor ouderenvervoer in Emmer-Compasccum.

De begeleidingscommisssie Ouderen (BCO) had om een bijdrage gevraagd, omdat de huidige bus niet meer voldoet. De bus wordt vaak gebruikt om ouderen van en naar activiteiten in het dienstencentrum "de Waaide" te vervoeren. De overige kosten worden gedekt door bijdragen van de Vereniging van Dorpsbelangen, de Eetgroep Ouderen, het buurtfonds Emmen Revisited, de Middenstand en een lening.

De gemeente heeft veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers bij dit
vervoer. Het is belangrijk dat ouderen zo actief mogelijk kunnen blijven en
sociale contact kunnen blijven onderhouden. De totale aanschafkosten van de bus bedragen € 41,950,-. De gemeentelijke bijdrage hieraan wordt gedekt uit de provinciale bijdrage "impuls Sociaal Economische Vitalisering".
Provincie:
Tag(s):