dinsdag, 1. maart 2011 - 9:33

Nieuwe eindtoets voor leerlingen groep 8

Den Haag

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen.

De huidige Cito-eindtoets wordt begin februari afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en 15 mei. Volgens de bewindsvrouw wordt met het verplaatsen van de eindtoets, de onderwijstijd voor taal en rekenen in het laatste schooljaar optimaal benut. Dit draagt ook bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. 'Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om opbrengstgericht te werken en zo tot betere taal- en rekenprestaties te komen', aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

De centrale eindtoets zal vanaf het schooljaar 2012-2013 worden afgenomen in het reguliere basisonderwijs. Op speciale basisscholen en in het speciaal onderwijs zal de eindtoets twee jaar later worden ingevoerd. De eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden, zodat ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand aan de toets kunnen meedoen.
Provincie:
Tag(s):