dinsdag, 12. juli 2011 - 14:05

Nieuwe gaswinlocatie in het gasveld De Wijk tussen Koekange en Echten

Het gasveld De Wijk tussen Koekange en Echten krijgt een nieuwe gaswinlocatie. Als het aan het college van De Wolden ligt, mag deze komen in het verlengde van de Kruisweg, midden in de landerijen nabij de Hoogeveensche vaart. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceert sinds de jaren vijftig aardgas uit het gasveld De Wijk. Door aanpassingen van de gaswinning wil de NAM de winbare hoeveelheid gas vergroten.

Op deze locatie komen twee winputten en een productie-unit. Deze heeft een afmeting van ongeveer 2 meter hoog bij 2 meter breed bij 2 meter lang. Door de aanleg van een ondergrondse gasleiding ten zuiden van de locatie wordt aangesloten op het gasleidingnetwerk in de regio. De locatie wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast met beplanting die in de streek veel voorkomt.

Aan deze nieuwe locatie is een studie voorafgegaan. Deze plek komt uit het onderzoek als meest milieuvriendelijk. De landschappelijke impact is hier het geringst. Er kan aangesloten worden bij de bestaande houtwallen en bossages en de waardevolle es wordt ontzien. De locatie ligt aan de rand van de ecologische hoofdstructuur waardoor de gevolgen voor planten en dieren beperkt zijn. Voor de NAM is dit niet de meest ideale plek, maar omdat zij oog hebben voor natuur en milieu, heeft dit besluit van het college ook zijn voorkeur.

Naast de uitgebreide locatiestudie is gesproken met diverse partijen zoals de provincie Drenthe, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Infrastructuur, Dorpsbelangen Echten en recreatiebedrijf Westerbergen.
Provincie:
Tag(s):