woensdag, 2. februari 2011 - 21:38

Nieuwe hoofdsponsor voor de Drentse Fiets 4Daagse

Diever

Zilveren Kruis Achmea is de nieuwe hoofdsponsor van de Drentse Fiets 4Daagse. Het sponsorcontract, voor een periode van twee jaar, werd woensdag in Diever ondertekend door Arné van den Boom van Zilveren Kruis en Jan Mastwijk, voorzitter van de Drentse Fiets 4Daagse.

Zilveren Kruis Achmea ondersteunt regelmatig initiatieven op het gebied van gezondheid en bewegen. ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust met hun gezondheid bezig zijn en dragen hieraan bij door sportieve activiteiten te ondersteunen. De Zilveren Kruis Achmea Drentse Fiets 4Daagse is hier een prachtig voorbeeld van. Het is belangrijk dat bewegen een veel centralere plaats krijgt in de samenleving. Vitale en fitte mensen functioneren beter. Niet alleen op het werk, maar ook privé. Door meer te bewegen en het daardoor beperken van gezondheidsrisico’s, zorgen we ervoor dat de kosten van de zorg zo betaalbaar mogelijk blijven’, aldus Van den Boom.

Beide partners zijn ingenomen met de samenwerking. ‘Wij voelen ons verbonden met de provincie Drenthe; als zorgverzekeraar hebben wij hier immers een lange traditie. Tot voor kort onder de naam Groene Land Achmea en nu als Zilveren Kruis Achmea. Daarom hebben wij er voor gekozen om de sponsoring van de Fiets 4Daagse voort te zetten en hiermee onze naamsbekendheid in deze regio te vergroten. De sponsoring van Zilveren Kruis Achmea gaat overigens verder dan alleen financiële ondersteuning. Samen met de organisatie gaan we de Fiets 4Daagse bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht brengen’, benadrukt Arné van den Boom.

Mastwijk beaamt dat. ‘Zilveren Kruis bereikt heel veel mensen en dus ook veel potentiële deelnemers aan de Drentse Fiets 4Daagse. Daarmee wordt de vijver waarin wij vissen een stuk groter. En wij willen graag wat meer deelnemers om het draagvlak te vergroten en het evenement meer body te geven.’

Tegelijk met het ondertekenen van het sponsorcontract gaf het bestuur van de Drentse Fiets 4Daagse ook voorzichtig een kijkje in de plannen voor de toekomst. In 2011 komt er een Art-bike 4Daagse en zijn er ‘smaakroutes’.

Voor de editie 2012 wil het bestuur het bedrijfsleven in Drenthe meer motiveren voor en medeplichtig maken aan het evenement. Gemeentebesturen die de Fiets 4Daagse binnen hun grenzen willen hebben, moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Er zijn al wat succesvolle arrangementen, maar het kan wel beter, meent het bestuur. Jan Mastwijk hierover: ‘Die 600 vrijwilligers, inclusief het bestuur, spannen zich niet in voor zichzelf, maar doen hun best om zoveel mogelijk mensen naar Drenthe te halen die daar een mooie tijd hebben en wat centjes achterlaten.

De Drentse Fiets 4Daagse is een economische activiteit waar de gemeentebesturen en het bedrijfsleven profijt van hebben. Dus moeten zij ons samen helpen om het evenement op de best mogelijke manier te organiseren. Het bestuur heeft de wijsheid ook niet in pacht’.

In de praktijk betekent dit meer vrijheid voor de huidige en mogelijk andere startplaatsen. Uitgangspunt is dat elke gemeente, elke plaats in Drenthe zich kan aanmelden als startplaats voor 2012. Ze kunnen dat doen door bij het bestuur een offerte in te dienen. Aan het uitwerken van de plannen wordt op dit moment in overleg met de huidige startplaatsen gewerkt. ‘Er komen natuurlijk wel voorwaarden’, zegt Mastwijk. ‘En niet alleen over veiligheid en organisatie. Als zich een startplaats meldt die op 5 km is gelegen van een bestaande, goed lopende startplaats, knijpt het bestuur in de remmen. Want dan wordt het een kopie, en alleen maar meer van het zelfde.’ Verder denkt het bestuur aan samenwerking tussen startplaatsen, gemeenten en bedrijfsleven om al het mooie dat een regio te bieden heeft in beeld te brengen. ‘Waar je dan in je regio precies start, wordt dan minder belangrijk. Je presenteert je als streek en je wilt al het moois in jouw gebied, en dat gaat over de gemeente-, provincie- en soms zelfs landsgrenzen heen, in beeld brengen. En als je dat slim doet, komt de middenstand in het stadscentrum aan zijn trekken maar ook het theehuis ergens midden op de hei.’

Het bestuur zou willen dat alle mooie gebieden die er in Drenthe zijn, ‘dus zo’n beetje heel Drenthe’ worden belegd met routes die ook bruikbaar zijn in het voor- en naseizoen. ‘Hét grote evenement, de Drentse Fiets 4Daagse blijft gewoon in de zomer’, zegt Mastwijk. ‘Maar dat is een periode dat de verblijfsrecreatie doorgaans toch al goed bezet is. Het is de kunst om de fietsers ook in april/mei en september/oktober naar Drenthe te lokken.’ Spreiding van de activiteiten van de Drentse Fiets 4Daagse is dus een reële optie. Het bestuur wil graag, samen met anderen, alle bestaande en nieuwe fietsactiviteiten in Drenthe onder één noemer en als één product in de markt gaan promoten. ‘Nu net bekend is geworden dat we als provincie weer kansrijk zijn voor de Vuelta in 2015, kun je Drenthe weer eens goed neerzetten als dé Fietsprovincie van Nederland. Het fietsen leeft weer, ook in Drenthe. Getuige ook het fietspadenonderzoek van het DvhN en het besluit van de staten op het PvdA-voorstel om een miljoen extra beschikbaar te stellen voor de kwaliteit van de fietspaden.’
Provincie:
Tag(s):