dinsdag, 19. april 2011 - 22:21 Update: 08-07-2014 0:59

Nieuwe koopkrachttegemoetkoming voor 65-plussers

Den Haag

Ouderen vanaf 65 jaar die in Nederland belasting betalen, krijgen vanaf 1 juni 2011 een andere koopkrachttegemoetkoming.

De Eerst Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt. De maatregel compenseert koopkrachtvermindering als gevolg van fiscale beleidsmaatregelen.

Het wetsvoorstel Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) vervangt de huidige AOW-tegemoetkoming en is in 2010 door het kabinet Balkende IV ingediend.

Ruim 2,5 miljoen Nederlandse belastingbetalers komen voor de nieuwe tegemoetkoming in aanmerking. De tegemoetkoming bedraagt –net als nu het geval is- ongeveer €400 bruto per jaar.

Ouderen die in het buitenland wonen en daar hun belasting betalen, komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking; dat zijn naar schatting 280.000 mensen.

Ouderen vanaf 65 jaar die in het buitenland wonen en in Nederland over 90% of meer van hun inkomen belasting betalen, krijgen de tegemoetkoming wel. Dat zijn ongeveer 15.000 mensen. De SVB heeft degenen die in het buitenland wonen en een AOW-tegemoetkoming ontvangen in januari 2011 geïnformeerd over de wijziging, zodat men zich er op kan voorbereiden.

De vervanging van de AOW-tegemoetkoming levert een besparing op van ongeveer 60 miljoen in 2011, €109 miljoen in 2012 oplopend tot €119 miljoen in 2015.
Categorie:
Tag(s):