dinsdag, 11. januari 2011 - 16:33

Nieuwe regels voor intensieve veehouderij

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten bereidt een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening voor met betrekking tot de Intensieve Veehouderij (IV). Daarmee voert het college een motie van een meerderheid van Provinciale Staten uit.

Doel van de herziening is om aantasting van het landschap, het woonmilieu en toeristisch-recreatieve functies door intensieve veehouderij te voorkomen. De kern van de herziening is dat de provincie wordt ingedeeld in witte-, gele- en groene gebieden. Afhankelijk van de kleur van het gebied gelden beperkingen met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden voor stalvloeroppervlak ten behoeve van de intensieve veehouderij. In witte gebieden mag de oppervlakte van de stal niet toenemen, behalve voor zover daarmee tegemoet wordt gekomen aan aangescherpte eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Deze witte gebieden zijn gebieden rond woonkernen en gebieden die vanuit natuur, landschap en toeristisch-recreatieve betekenis kwetsbaar zijn. In gele gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 5000 m2 toenemen en in groene gebieden tot maximaal 7500 m2.

De kaart met gebediedsindeling is vanaf 17 januari te zien op de website van de Provincie Groningen
Provincie:
Tag(s):