vrijdag, 23. september 2011 - 13:10

Nieuwe richtlijnen voor reanimatie van kwetsbare ouderen

Den Haag

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, vindt het belangrijk dat artsen en hun kwetsbare oudere patiënten van te voren een gesprek voeren over de vraag of reanimatie mogelijk en wenselijk is.

De kans op een geslaagde reanimatie zonder schadelijke gevolgen is zeer beperkt bij kwetsbare ouderen die verschillende aandoeningen tegelijk hebben. Bij reanimatie wordt slechts in uitzonderlijke gevallen het leven van de betreffende oudere gered. Meestal verslechtert daarna de lichamelijke en geestelijke gezondheid waardoor de kwaliteit van leven afneemt.

Verenso bepleit daarom dat ouderen met hun specialist ouderengeneeskunde communiceren over de vraag of reanimatie mogelijk en wenselijk is. Veel mensen die zijn opgenomen in een verpleeghuis nemen in overleg met hun arts, de specialist ouderengeneeskunde, de beslissing om al of niet gereanimeerd te willen worden.

Verenso ontwikkelt momenteel samen met huisartsen (het Nederlands Huisartsen Genootschap — NHG) en verpleegkundigen (V&VN) een richtlijn over ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Deze richtlijn zal een update vormen van de eerdere Verenso (voorheen NVVA) Handreiking Reanimatie in verpleeghuizen uit 2000.
Provincie:
Tag(s):