maandag, 4. juli 2011 - 18:47

Nieuwe spaarregeling moet mensen langer doen doorwerken

Den Haag

Het kabinet neemt maatregelen om oudere werknemers langer te laten werken. Zo krijgen bedrijven een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen; die ‘mobiliteitsbonus’ wordt verhoogd als het om een oudere met een uitkering gaat.

Er komt een nieuwe spaarregeling die bedoeld is om mensen langer door te laten werken. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen.

Dit schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer over het ‘Vitaliteitspakket’.

Het Vitaliteitspakket is een uitwerking op hoofdlijnen van de afspraken over (ouderen) participatie, die het kabinet op 10 juni van dit jaar met werkgevers- en werknemersorganisaties heeft gepresenteerd. De maatregelen vormen bij elkaar een samenhangend pakket om mensen, ook in zware beroepen, langer op een gezonde manier door te laten werken.

Dat is volgens het kabinet nodig om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te beperken en ons sociale stelsel betaalbaar te houden. Het pakket aan maatregelen wordt gefinancierd uit bestaande middelen (€ 2,2 miljard in 2015) en middelen die gemoeid zijn met de levensloop- en spaarloonregeling. De gelden worden beschikbaar gesteld ter bevordering van ouderenparticipatie en de nieuwe spaarregeling. De precieze invulling van het pakket wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Tekorten op arbeidsmarkt
Het kabinet constateert dat de arbeidsmarkt op een omslagpunt staat. Er dreigen in hoog tempo tekorten te ontstaan. Mensen zullen daardoor meer, langer en productiever moeten werken. Dat vereist meer aandacht voor de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Dat is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Zij zullen hierover in cao-verband afspraken moeten maken. De kabinetsmaatregelen in het Vitaliteitspakket zijn bedoeld om hen hierbij te ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):