woensdag, 12. oktober 2011 - 13:33

Nieuwe stappen om kwaliteit taxivervoer te verbeteren

Den Haag

Vanaf oktober wordt de taxiregelgeving op een aantal gebieden aangepast om de kwaliteit van het taxivervoer te verhogen. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag laten weten.

Zo krijgen gemeenten meer bevoegdheden om het taxivervoer in hun gebied te verbeteren en wordt het mogelijk om naast de afgelegde afstand ook de duur van de rit in de tarief te verwerken.

Daarnaast wordt de regelgeving ingevoerd die het mogelijk maakt om een boordcomputer in de taxi in te bouwen. Rijk, gemeenten en taxibranche zetten zich hiermee gezamenlijk in om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren.

Bevoegdheden gemeenten
Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van het taxivervoer. Zo kan een gemeente eisen dat taxichauffeurs een groep vormen om toegang te hebben tot de lokale markt.

Voor een groep gaan eisen gelden, waaronder eisen aan het gedrag van taxichauffeurs, een heldere klachtenprocedure, herkenbare en traceerbare taxi's zodat chauffeurs aangesproken kunnen worden op hun dienstverlening. Ook mogen gemeenten een vervoerplicht invoeren op standplaatsen, zodat taxichauffeurs geen korte ritten meer kunnen weigeren.

Groepsvorming wordt eerst mogelijk gemaakt voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede en Haarlemmermeer, omdat daar de problemen met het taxivervoer het grootst zijn. De gemeente houdt na invoering toezicht op naleving van de regelgeving en kan sancties opleggen bij overtredingen.

Bonnetje na elke rit bij nieuw tariefsysteem
Vanaf 15 oktober kunnen chauffeurs overstappen op het systeem waarbij elke klant een bonnetje krijgt na een taxirit. De klant kan dan niet enkel zien hoe de ritprijs is opgebouwd, maar ook door welke ondernemer hij is vervoerd en waar hij desgewenst terecht kan met een klacht.

Dit is het gevolg van de invoering van dubbeltariefsysteem waarbij, behalve de afgelegde afstand, ook de duur van de rit meetelt in de prijs. Als een taxirit over een bepaalde afstand langer duurt dan gemiddeld, leidt dat tot een hogere ritprijs.

Duurt een rit korter dan gemiddeld, bijvoorbeeld door gunstige verkeersomstandigheden, dan zal de ritprijs lager uitvallen dan nu het geval is en is het voordeel voor de klant. Het invoeren van een nieuw tariefsysteem moet ervoor zorgen dat de gemiddelde taxirit voor de klant niet duurder mag worden en dat de gemiddelde omzet van de taxiondernemers niet daalt.

Omdat het aanpassen van alle straattaxi’s een omvangrijke operatie is, zal het systeem geleidelijk worden ingevoerd. Tot 1 april 2012 bestaan het huidige en het nieuwe tariefsysteem naast elkaar. Een straattaxi mag tot deze datum òf het huidige òf het nieuwe systeem hanteren.

Na deze datum is het nieuwe dubbeltariefsysteem verplicht. De verplichte tariefkaart —zowel buiten als in de taxi zichtbaar- geeft aan welk systeem de ondernemer in de overgangsfase hanteert.

Boordcomputer
Tenslotte moet de aanwezigheid van een boordcomputer in de taxi gaan zorgen voor minder administratieve lasten en meer transparantie voor klant en chauffeur. Chauffeurs en ondernemers krijgen 24 maanden de tijd voor aanschaf, inbouw en activering van een Boordcomputer Taxi (BCT).

De BCT registreert automatisch de ritgegevens, de arbeidstijden, rijtijden en rusttijden. Door die registratie wordt veel papierwerk uit handen van taxichauffeurs genomen en wordt de mogelijkheid tot frauderen ingeperkt. De BCT zorgt zodoende voor minder administratieve lasten voor de ondernemer.
Provincie:
Tag(s):