zaterdag, 12. februari 2011 - 20:35

Nieuwe taalwet waarborgt positie Friese taal

Den Haag

De positie van de Friese taal wordt met een nieuwe taalwet gewaarborgd.

De wet garandeert iedereen het recht om in de provincie Fryslân zelf te kiezen voor de Nederlandse of de Friese taal in het contact met de overheid of in de rechtszaal. De taalwet werd vandaag aangekondigd door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na afloop van een bezoek aan Omrop Fryslân in Leeuwarden. Het wetsvoorstel, dat in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt binnenkort voor een consultatieronde gepubliceerd.

Een onderdeel van de wet is de introductie van een Raad voor de Friese taal. Deze raad kan bijdragen aan het stimuleren en waarborgen van het gebruik van de Friese taal. Ook bevat het wetsvoorstel bepalingen voor het afleggen van de eed of belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer (voor ambtenaren, burgerlijke stand, notarissen, advocaten en leden van de rechterlijke macht.
Provincie:
Tag(s):