maandag, 3. oktober 2011 - 9:08

Nieuwe toezichthouder heet ACM, Autoriteit Consument en Markt

Den Haag

De nieuwe toezichthouder die voortkomt uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) gaat ACM heten, Autoriteit Consument en Markt.

Dit blijkt uit de instellingswet die nu bij de Raad van State voor advies ligt. Chris Fonteijn, beoogd voorzitter van de nieuwe autoriteit: "Het is een korte en stevige naam die duidelijk weergeeft waar de nieuwe toezichthouder voor staat: markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen."

De samenvoeging van de drie toezichthouders tot één nieuwe toezichthouder loopt via twee gescheiden wetstrajecten: een instellingswet en een materiële wet. "De instellingswet regelt de instelling van de nieuwe toezichthouder waarbij de onafhankelijkheid is gewaarborgd," aldus Fonteijn, thans bestuursvoorzitter van de NMa en collegevoorzitter van OPTA.

De nieuwe autoriteit krijgt een collegiaal bestuur met drie personen. De organisatie gaat zich richten op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht. Het collegiaal bestuur bewaakt de samenhang tussen deze drie pijlers. In de zogeheten materiële wet worden procedures vereenvoudigd en gestroomlijnd.
Provincie:
Tag(s):