donderdag, 27. januari 2011 - 20:38

Nieuwe toplaag voor ateletiekbaan

Assen

De atletiekbaan op sportpark Stadsbroek krijgt een nieuwe toplaag.
Dat heeft het College van B&W besloten. Door het aanbrengen van een nieuwe toplaag voldoet de baan weer aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en NOC/NSF en kunnen er weer officiële wedstrijden worden gehouden. De renovatie van de atletiekbaan gaat 426.000 euro kosten.

Tijdens gepland onderhoud kwam enige tijd geleden aan het licht dat de demping op sommige plekken van de baan niet meer voldoet aan de eisen van de atletiekbond. Gevolg was dat er op de baan geen officiële wedstrijden meer konden plaatsvinden. In de kadernota sportaccommodaties heeft de gemeente zich verplicht er voor te
zorgen dat accommodaties in Assen geschikt zijn voor het houden van wedstrijden. Met het aanbrengen van een nieuwe toplaag op de atletiekbaan wordt daar gevolg aan gegeven.

In totaal gaat het aanbrengen van een nieuwe toplaag 426.000 euro kosten. In de begroting 2010 was daarvoor al 191.000 euro gereserveerd.
De overige 235.000 euro kan worden gedekt uit een teruggave van de belastingdienst van door de gemeente voor het sportpark “De Hoogspanning” betaalde BTW. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met atletiekvereniging AAC ’61.
Provincie:
Tag(s):