woensdag, 21. september 2011 - 21:56

Nieuwe visie op aantrekkelijke Asser binnenstad

Assen

Om de binnenstad van Assen op de lange termijn aantrekkelijk te houden heeft de gemeente een visie opgesteld. De visie brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en vrije tijd in kaart en schetst mogelijkheden hoe gemeente en ondernemers hier het beste op in kunnen spelen. Als het aan het college ligt wordt de binnenstad verdeeld in vier gebieden met een eigen sfeer. In de visie staan voorstellen om die sfeer te versterken.

In de visie van het college kent de binnenstad vier sfeergebieden. Het gaat om het historisch deel, het kernwinkelgebied, het gebied rond De Nieuwe Kolk en de Molenbuurt. Voor al deze gebieden beschrijft de visie een eigen sfeer. Maatregelen in de toekomst moeten ertoe leiden dat deze sfeer versterkt wordt. De Culturele As een apart aandachtsgebied. De Culturele As tussen Drents Museum en De Nieuwe Kolk krijgt een gevarieerd en herkenbaar cultureel aanbod door beeldende kunst op straat, inrichting van de openbare ruimte en straatmeubilair. Verder zijn er galerieën en kunstwinkels te vinden. De Culturele As is ook een belangrijk gebied voor kleinschalige culturele activiteiten in de openlucht zoals muziek en straattheater.

In de visie blijft het aantal vierkante meters voor winkelen zo goed als gelijk. Alleen als winkelformules iets toevoegen aan het bestaande aanbod kan er sprake zijn van uitbreiding. Er komt een groot accent te liggen op recreatief winkelen. Buiten het kernwinkelgebied ontstaan snuffel en dwaalstraten met kleinere onderscheidende winkels. Het college wil het werken in de binnenstad stimuleren. Dit gebeurt door kleinschalige kantoren rond en in de binnenstad mogelijk te maken. Op het gebied van parkeren wil het college parkeerplaatsen in de Ceresstraat, Brink, Brinkstraat, Nieuwe Huizen en een gedeelte van de Groningerstraat geleidelijk opheffen. Het voetgangersgebied wordt uitgebreid en doorgaande fietsroutes verbeterd. Voor evenementen moet de binnenstad voldoende ruimte bieden. Het gaat daarbij om pleinen en straten.

De Molenbuurt tussen Oude Molenstraat, Kanaal en Jan Fabriciusstraat is in de visie een van de belangrijkste ontwikkelgebieden. Het gebied heeft deels nog een oude ruimtelijke structuur en kent nu nog de nodige leegstand. De visie ziet in dit gebied goede mogelijkheden voor een vermenging van functies als wonen, winkelen, werken en recreatie. In dit gebied is ruimte voor een aantal hogere gebouwen.
Provincie:
Tag(s):