woensdag, 26. januari 2011 - 20:49

Nieuwe werkwijze in aanpak huiselijk geweld

Hoogeveen

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in Nederland. Huiselijk geweld blijft vaak verborgen voor de buitenwereld. Ook in de gemeente Hoogeveen is dit een probleem. Het project ‘Met elkaar, voor elkaar’ heeft geleid tot een nieuwe werkwijze in de aanpak van huiselijk geweld in de gemeente Hoogeveen. Het verschil met de bestaande aanpak is dat er continu informatie wordt uitgewisseld tussen de betrokken organisaties. De nieuwe werkwijze moet de geweldspiraal in een gezin doorbreken en dus herhaling van huiselijk geweld voorkomen.

Tijdens het project bleek dat de informatie over gezinnen en daders verspreid is over de verschillende instanties. Ook zat er een verschil tussen het aantal meldingen van huiselijk geweld bij de politie en het aantal zaken dat bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) binnenkomt. De nieuwe werkwijze brengt alle meldingen van huiselijk geweld wel in beeld. Dit geeft het ASHG de mogelijkheid om in het gesprek met zowel dader als slachtoffer de juiste hulp aan te kunnen bieden.
Burgemeester Margreeth de Boer: “De focus is gericht op het gehele gezin, dus zeker ook op de kinderen. Verder is duidelijk zichtbaar geworden dat het onderwerp weer op de agenda staat en dat de kwaliteit van alle zorg en gebruik van strafrechtelijke maatregelen hierdoor positief is beïnvloed bij alle organisaties. De resultaten van het project worden aangeboden aan de Regiegroep Huiselijk Geweld Drenthe, met de aanbeveling om de verbeterde werkwijze regionaal in te voeren.”

Het project liep van juni tot december vorig jaar en is gezamenlijk bekostigd door de gemeente en het landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project heeft in totaal € 40.000 gekost.

De betrokken organisaties bij het project zijn: de gemeente Hoogeveen, het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak, het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Drenthe, politie Drenthe, het Openbaar Ministerie, Stichting Welzijnswerk, de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord, Reclassering Nederland (regio Noord), Verslavingszorg Noord-Nederland en Bureau Jeugdzorg Drenthe.
Provincie:
Tag(s):