donderdag, 3. februari 2011 - 12:51

Nieuwe zonne-energiebedrijf naar Limburg

Maastricht

De Nederlandse onderneming SolarExcel gaat met hulp van het Innovatiefonds van de Provincie Limburg en Industriebank LIOF in Limburg een proeffabriek vestigen die een hoog innovatieve lichtmanagement folie voor zonnecellen gaat produceren.

Deze folie elimineert de reflectie van licht op zonnecellen, waardoor de opbrengst van de zonnecel fors toeneemt en zorgt er tevens voor dat de golflengte van invallend licht voor elk type zonnepaneel specifiek wordt geoptimaliseerd. LIOF neemt een belang van circa 8% in het aandelenkapitaal van SolarExcel. Het innovatiefonds van de Provincie Limburg neemt een belang van circa 2,5% en verstrekt daarnaast een achtergestelde lening.

De unieke kunststof folie van SolarExcel is geschikt voor toepassing op alle nieuwe en bestaande typen zonnepanelen, waaronder mono en poly kristallijn en dunne film. In het productieproces van panelen levert toepassing van de folie kostenvoordelen op doordat bepaalde (milieu onvriendelijke) stappen in het proces kunnen worden weggelaten. De folie kan ook worden aangebracht op reeds geplaatste zonnemodules. Bijkomend voordeel is dat de folie het invallende licht kan modificeren en zo kan aanpassen naar de kleur waarop het zonnepaneel het beste reageert en dus het beste presteert. De folie, die in prototype zijn meeropbrengst op laboratorium schaal reeds heeft bewezen, is thans productierijp. De meeropbrengst is ook extern bevestigd door het internationaal leidende Institut für Energieforschung – Photovoltaik, Forschungszentrum Jülich in Duitsland.

Op korte termijn wordt in Noord-Limburg gestart met de bouw van een eerste pilot productielijn. In deze proefopstelling wordt de massaproductie van de folie getest en geoptimaliseerd. De totale investering voor deze fase wordt geraamd op circa € 5 miljoen en biedt werk aan ongeveer 20 mensen. In de volgende fase wordt de productie opgeschaald. Klanten voor SolarExcel zijn producenten van equipment om zonnecellen te produceren, de zonnecel­producenten zelf, zonnepanelenbouwers en exploitanten van zonne-energieparken wereldwijd.
Provincie:
Tag(s):