donderdag, 22. december 2011 - 16:45

NL-Alert landelijk ingevoerd in 2012

Den Haag

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers zo doelmatig mogelijk te informeren bij een ramp of crisis.

NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in en met medewerking van de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is er gekeken naar onder meer de beleving bij burgers en de technische werking Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer

De technische werking is getest door berichten te verzenden op een testkanaal en de ontvangst daarvan te controleren op verschillende typen telefoons. Geconstateerd is dat de techniek achter NL-Alert werkt en goed wordt ontvangen op telefoons op het 2G netwerk (GSM telefoons). De dienstverlening op het 3G netwerk (smartphones) moet echter nog worden verbeterd. Deze verbeteringen zullen naar verwachting nog voor de invoering van NL-Alert zijn doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):