donderdag, 8. december 2011 - 12:37

NMa doet inval bij aanbieders van leesmappen

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bij verschillende aanbieders van leesmappen een inval gedaan. Een leesmap bestaat uit allerlei verschillende tijdschriften die consumenten en bedrijven tegen betaling een week kunnen lenen.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil nog niet zeggen dat de bedrijven in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.
Provincie:
Tag(s):