maandag, 2. mei 2011 - 15:44 Update: 08-07-2014 0:59

NMa: geen excessieve gasprijzen GasTerra

Den Haag

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Frontier Economics blijkt dat de prijzen die GasTerra rekende voor gas over 2008-2009 niet excessief zijn. 'De resultaten geven geen aanleiding om op te treden tegen GasTerra wegens misbruik van haar economische machtspositie', aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maandag.

Van misbruik kan pas sprake zijn als er over een langere periode aanzienlijk te hoge tarieven worden gevraagd. Dat is hier niet het geval.

De grootverbruikersprijzen van GasTerra liggen in 2008 geheel en in 2009 vrijwel geheel beneden de prijzen die in het onderzoek als uitgangspunt zijn genomen voor een concurrerende markt.

Bij de gasprijzen voor levering aan kleinverbruikers is het beeld wisselender. Ook hier zijn de prijzen van GasTerra in 2008 lager dan de concurrerende prijzen. In 2009 zijn ze weer hoger, maar niet excessief.

De NMa komt met deze resultaten naar aanleiding van een geactualiseerd onderzoek naar de hoogte van de aardgasprijzen over 2008 en 2009. In 2008 deed de NMa onderzoek naar de gasprijzen in de periode 2001-2007.

Ook toen concludeerde de NMa dat er geen sprake was van excessieve tarieven. Echter, om een completer beeld te krijgen, heeft de NMa besloten de ontwikkeling van de prijzen op de groothandelsmarkt te blijven volgen.

De NMa liet daarom nieuw onderzoek uitvoeren naar de jaren 2008-2009. De resultaten van beide onderzoeken heeft de NMa tevens betrokken bij haar overwegingen om de bezwaren van onder meer het Productschap Tuinbouw en een voormalige dochteronderneming van DSM ongegrond te verklaren. Deze bezwaren gingen over de eerdere afwijzing van klachten over de tarieven van GasTerra.
Categorie:
Tag(s):