vrijdag, 15. juli 2011 - 13:25

Nog 12 bedrijven als Chemie-Pack

Den Haag

Twaalf risicovolle bedrijven hebben de veiligheid nog onvoldoende geborgd. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) bij deze bedrijven heeft uit laten voeren na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Op verzoek van Atsma dringt de VROM-Inspectie er bij gemeenten en provincies op aan om bij deze bedrijven strikt te blijven handhaven. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

De actuele situatie rond risicovolle bedrijven is voor Atsma reden om naast de strikte handhaving aanvullende maatregelen te nemen die het naleven van de voorschriften bij dit soort bedrijven moet verbeteren. De staatssecretaris wil dat de kwaliteitseisen waaraan toezichthouders (provincies, gemeenten) moeten voldoen strikt worden nageleefd.

Na de brand bij Chemie-Pack is onderzoek verricht naar de manier waarop de in totaal ca. 400 risicovolle bedrijven (BRZO-bedrijven) de veiligheidsvoorschriften naleven. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Na de eerste fase bleek dat bij 25 bedrijven de risico’s onvoldoende beheerst werden.
Provincie:
Tag(s):