dinsdag, 6. december 2011 - 9:52

Nog geen kwart van de Zeeuwen hoger opgeleid

In 2009/’10 haalden in het mbo ruim 197 duizend personen een diploma. Dat is een record. Een belangrijke reden hiervoor is een wijziging van de Wet Kinderopvang. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS

Binnen Nederland zijn er grote verschillen in het opleidingsniveau van de bevolking. In de provincie Utrecht heeft ruim 41 procent van de 25- tot 65-jarigen een hbo- of wo-diploma op zak, tegen nog geen 24 procent van de vergelijkbare leeftijdsgroep in Zeeland.

Voorsprong Nederland in uitgaven hoger onderwijs slinkt

Nederland gaf in 2010 meer dan 9 duizend euro per student uit, vrijwel hetzelfde bedrag als in voorgaande jaren. Nederland scoort hiermee hoog binnen de OESO, maar andere landen als Duitsland, België en Zweden komen wel dichterbij. Uit de laatst beschikbare internationale cijfers blijkt dat in de periode 2000-2008 in veel landen de uitgaven per student in het hoger onderwijs toenamen. Een op zes meisjes met vmbo-gt-advies haalt binnen 5 jaar havo-diploma

Meisjes uit een vmbo-gt-brugklas stromen gedurende hun schoolloopbaan vaker op naar een hoger niveau dan jongens en minder vaak af naar een lager niveau. Van de meisjes die in 2005/’06 met een Cito-advies voor een schooltype vmbo-gt aan het voortgezet onderwijs begonnen, heeft na vijf jaar 17 procent een havo-diploma behaald. Van de vergelijkbare groep jongens was dit 9 procent.
Provincie:
Tag(s):