maandag, 15. augustus 2011 - 21:23

Noord- en Midden Limburgse gemeenten maken zoutafspraken

Een groot aantal Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaat het wegenzout de komende jaren gezamenlijk inkopen en zakendoen met één leverancier. Het Inkoopbureau Noord- en Midden-Limburg, het regionale expertisecentrum voor inkoop en aanbesteding, heeft daartoe een aanbesteding uitgevoerd. De gemeenten hebben gekozen voor de firma Stone Base BV uit ’s-Hertogenbosch.

De gemeenten in Nederland zijn de afgelopen twee winterseizoenen geconfronteerd met extreem winterweer en veel meer sneeuwval dan gebruikelijk. Daardoor hebben gemeenten massaal moeten strooien, met als gevolg dat zij snel door hun zoutvoorraden heen raakten. Door de sterk toegenomen vraag naar wegenzout werden vele gemeenten geconfronteerd met een leverancier die óf niet kon leveren (en zich daarbij op overmacht beriep) óf zijn prijzen extreem verhoogde.

Met Stone Base BV zijn overeenkomsten gesloten, met daarin duidelijke afspraken over de toekomstige zoutleveringen tegen nu al vastgestelde prijzen. Vóór aanvang van het strooiseizoen 2011 zal ruim 3.500 ton strooizout bij Stone Base worden afgenomen om daarmee de voorraden op peil te brengen. Door de gezamenlijke inkoop als collectief denken de gemeenten in de toekomst een stuk sterker te staan. Met de nieuwe zoutleverancier is afgesproken, dat strooizout ook in strenge winters binnen 48 uur geleverd moet zijn. Ingeval van onverhoopt niet leveren, is in de overeenkomst een boeteclausule opgenomen. De leverancier betaalt dan een afgesproken bedrag per dag, zolang de door de gemeente bestelde zoutlevering uitblijft.

Met deze gezamenlijke aanbesteding hebben de deelnemende gemeenten ook prijstechnisch goede zaken gedaan. Afgezet tegen de tarieven van de afgelopen jaren bedraagt hun besparing op de zoutinkopen nu ongeveer 15 tot 20%.

De gemeenten houden contact met elkaar om eventuele calamiteiten onderling op te vangen. Mogelijk komt er zelfs één aanspreekpunt voor alle deelnemende gemeenten, om indien nodig snel te kunnen anticiperen en coördineren.
Provincie:
Tag(s):