woensdag, 14. september 2011 - 17:10

Noordelijke provincies voortaan verantwoordelijk voor Waddenfonds

De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland zijn voortaan verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

Dat is neergelegd in het bestuursakkoord dat minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de gedeputeerden Joke Geldhof (NH), Wiebe van der Ploeg (Gr) en Tineke Schokker (Fr) woensdag hebben ondertekend.

In de komende 14 jaar is vanuit het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar. Omdat er altijd sprake zal zijn van andere geldbronnen en investeerders zal meer worden geïnvesteerd in de Waddenregio.

Het doel van het Waddenfonds blijft hetzelfde: duurzame ontwikkeling van natuur & landschap, economie & energie en kennis. De provincies kiezen daarbij voor een andere opzet van het Waddenfonds, zij willen programmatische afspraken maken met partijen en niet meer met tenders werken. Hiermee wordt ook ingezet op langer lopende projecten.

Minister Schultz van Haegen: "Het gaat mij er om dat de investeringen van alle betrokken partijen in het Waddengebied elkaar versterken. Daar is een goed investeringsplan noodzakelijk voor. Ik ben erg benieuwd met welke plannen de provincies gaan komen. (...) Maar één ding is zeker: het kan allemaal efficiënter en effectiever, met minder overlegclubs en adviescommissies.”

De feestelijke ondertekening van het bestuursakkoord vond vandaag plaats op de Waddentoogdag in Harlingen. Met de overdracht van het Waddenfonds realiseert het kabinet een van haar decentralisatiedoelstellingen.
Provincie:
Tag(s):