dinsdag, 5. april 2011 - 18:29

Noordoostpolder op Voorlopige lijst Werelderfgoed

Noordoostpolder

Vooruitlopend op de stemming in de raad hebben staatssecretarissen Zijlstra en Bleker besloten dat Noordoostpolder op de Voorlopige Lijst voor Werelderfgoederen komt te staan. Dit heeft de gemeente Noordoostpolder dinsdag bekendgemaakt.

Verdeeldheid
De gemeenteraad van Noordoostpolder is verdeeld over de voordelen van een Werelderfgoedstatus. Op 28 april stemt de raad over dit onderwerp omdat bij een eerdere stemming de stemmen staakten op 14 voorstanders en 14 tegenstanders.

In de brief die staatsecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer stuurde, staat over Noordoostpolder: ‘Het is mij bekend dat de raad van de gemeente Noordoostpolder een debat voert over het opnemen van de Noordoostpolder op de Werelderfgoedlijst. Als er geen draagvlak blijkt te zijn voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst zal Nederland niet tot voordracht overgaan. Dat geldt voor alle erfgoederen op de Voorlopige Lijst.’

Burgemeester Van der Werff van Noordoostpolder noemt het een bijzondere situatie. ‘Het college van Noordoostpolder zal op hele korte termijn gaan overleggen met de voorzitters van de partijen in de raad. We moeten samen besluiten hoe we het onderwerp nu verder moeten oppakken. Een plaats op de Voorlopige Lijst betekent nog niet dat automatisch nominatie volgt. Het draagvlak en de draagkracht zullen nog wel aangetoond moeten worden. De definitieve voordracht bij UNESCO vindt in ieder geval niet binnen deze raadsperiode plaats’.

Jarenlange procedure
Officieel heeft de staatssecretaris geen instemming van de gemeenteraad nodig om Noordoostpolder voor te kunnen dragen aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Maar voordat de Noordoostpolder echt voorgedragen wordt als Werelderfgoed, zal UNESCO de gemeente vragen om het draagvlak aan te tonen.

De totale procedure voor alle elf genomineerde erfgoederen duurt 15 jaar. De staatsecretaris geeft in zijn brief aan eerst aan de slag te gaan met de voordrachten van de Van Nellefabriek, het Teylers gebouw in Haarlem en het plantagesysteem West Curaçao. Een definitieve voordracht van Noordoostpolder aan UNESCO is dus de komende jaren niet aan de orde.
Provincie:
Tag(s):