dinsdag, 19. juli 2011 - 16:02

NS maakt reizen duurder

Utrecht

Het reizen met de trein wordt opnieuw duurder. De kaartjes en abonnementen van de NS gaan volgend jaar 2,55% omhoog. Dat is iets meer dan de verwachte inflatie van 2,25%.

Op dit moment verwacht het Centraal Plan Bureau voor 2012 een inflatie van 2,25%. Daarnaast leidt de stijging van de gebruiksvergoeding die NS aan ProRail betaalt voor het gebruik van de infrastructuur, tot een extra tariefstijging met circa 0,3%. Daarmee komt de totale tariefstijging op
2,55%.

Mochten deze prognoses nog wijzigen, dan zal de tariefstijging van NS worden aangepast. De tarieven van de in het najaar van 2011 nieuw te introduceren abonnementen blijven op 1 januari 2012 ongewijzigd. NS heeft de voorstellen voor de tariefaanpassing voorgelegd aan de consumentenorganisaties, vertegenwoordigd in het LOCOV (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer).
Provincie:
Tag(s):