vrijdag, 20. mei 2011 - 11:41

OBS de Jonge Hondenhoek in Midwolde in 2013 dicht

Midwolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek wil OBS de Jonge Hondenhoek te Midwolde met ingang van 1 augustus 2013 opheffen. In het Coalititieakkoord is besloten in overleg te gaan met het schoolbestuur Westerwijs over sluiting van de Jonge Hondenhoek. Het schoolbestuur Westerwijs steunt het voorgenomen besluit van het college.

De gemeente Leek heeft in 1998 ingestemd met een verbouwing van de Jonge Hondenhoek, met de mededeling dat er voor maximaal 15 jaar geïnvesteerd zou worden. Het college is niet langer bereid huisvestingsmiddelen in het schoolgebouw in Midwolde te steken, mede gezien de investeringen die gedaan zijn in de Gaveborg te Oostwold. De leerlingenprognose voor de noord-oost-hoek van de gemeente is zodanig dat het niet verantwoord is om hier twee openbare basisscholen open te houden. Als de school gesloten wordt, blijven er voldoende openbare basisscholen in de gemeente Leek.

Het schoolbestuur Westerwijs maakt voor het instandhouden van de Jonge Hondenhoek jaarlijks extra kosten , bovenop de materiële vergoeding die het bestuur van het ministerie voor de school ontvangt. Bij teruglopende leerlingenaantallen zal dat tekort jaarlijks oplopen. Uitgaande van de meerjarige leerlingenprognoses, heeft de school een formele leegstand van ruim 50%. Westerwijs heeft de Medezeggenschapsraad en de oudervereniging inmiddels ook schriftelijk op de hoogte gebracht van haar overwegingen voor opheffing van de school.

Het college nodigt de ouders en verzorgers van de leerlingen van de Jonge Hondenhoek en het schoolbestuur binnenkort uit voor een hoorzitting over het voorgenomen besluit voor opheffing van de school. Het college zal daarin haar overwegingen toelichten en de aanwezigen hebben de mogelijkheid om hun zienswijze naar voren te brengen. De ouders/verzorgers kunnen ook schriftelijk reageren. Het college neemt deze informatie mee bij haar besluitvorming over een definitief voorstel aan de gemeenteraad.

Het college begrijpt dat het voor de ouders en leerlingen van de openbare Jenaplanschool geen prettig bericht is. Volgens het college en het schoolbestuur zijn voor de leerlingen alternatieven aanwezig in de vorm van Jenaplanonderwijs elders in de regio en basisscholen in de nabijgelegen dorpen Oostwold en Leek.

Het college kiest met de voorgenomen opheffing van OBS de Jonge Hondenhoek voor een actieve opstelling in een komend tijdperk van krimp, ontgroening en daarmee samenhangende teruglopende leerlingenaantallen. Het definitieve oordeel over de opheffing van de school is aan de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):