dinsdag, 8. februari 2011 - 15:32

Officiële ingebruikname AED´s in Winterswijk

Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft subsidie verleend aan het project Hartveilig wonen. Ook ABH-city en de Rabobank hebben hieraan bijgedragen.

Connexxion ambulancezorg doet de uitvoering van dit project. In het kader van dit project zijn eind 2010 op verschillende plekken in Winterswijk AED’s geïnstalleerd

Op maandag 14 februari 2011 worden de geplaatste AED’s in Winterswijk officieel in gebruik genomen. In aanwezigheid van de bij Hartveilig betrokken contactpersonen en de vrijwilligers zal wethouder Saris samen met vertegenwoordigers van ABH-city en de Rabobank de officiële handeling verrichten bij de AED die bevestigd is bij Sporthal De Pelkwijk.

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand (in de volksmond hartstilstand genoemd) kan verminderen. Deze vrijwillige hulp is aanvullend op ambulancezorg. Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Door dit hulpsysteem kunnen vrijwilligers snel ter plaatse zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance.
Provincie:
Tag(s):