vrijdag, 11. februari 2011 - 10:29

OK van ziekenhuis in Winterswijk onder verscherpt toezicht

Winterswijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt het operatief proces van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk onder verscherpt toezicht.

Omdat niet voldaan werd aan een aantal veiligheidsnormen en richtlijnen, was de veiligheid van de patiënt in het operatieve proces onvoldoende gegarandeerd.

Tekortkomingen
Tijdens een onaangekondigd bezoek aan het operatiekamercomplex van het ziekenhuis constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen. Zo ontbraken veiligheidschecks in het operatief proces of werden onvolledig uitgevoerd. Werd het anesthesiegeneesmiddel propofol niet volgens de veiligheidsvoorschriften gebruikt. Was de overdracht van de patiënten van de van holding naar operatiekamer niet in orde en was het gedrag van het personeel op de operatiekamers was niet volgens de richtlijnen om infecties bij patiënten te voorkomen.

Maatregelen
Het ziekenhuis heeft inmiddels maatregelen genomen. Door deze maatregelen voldoet de patiëntenzorg nu aan de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden. Daarom heeft de IGZ het uitvoeren van operaties niet hoeven stop te zetten.

De inspectie heeft wel besloten het operatief proces van dit ziekenhuis onder verscherpt toezicht te stellen.
Provincie:
Tag(s):