vrijdag, 24. juni 2011 - 19:08

Oldambt geen invulling aan bezuinigingen

Oldambt

Het Oldambtster college van B & W heeft een invulling gevonden voor de ongeveer 4 miljoen euro die de gemeente moet bezuinigen. Dat tekort wordt grotendeels veroorzaakt door tegenvallers op enkele grote kostenposten, zoals Synergon en de Wmo.

Het college heeft in haar vergadering van 21 juni unaniem besloten om op bijna alle programma's zal de gemeente bezuinigen. Maar ook de inwoners van Oldambt zullen de pijn van de bezuinigingen merken.

Het voorstel van het college aan de raad is om bijna 3 miljoen euro te bezuinigen op de uitgaven van de gemeente. Zo wordt voorgesteld om subsidies aan instellingen en verenigingen te verlagen, de budgetten voor weg- en groenonderhoud te verlagen, het onderhoud aan gebouwen te temporiseren en te bezuinigen op de interne bedrijfsvoering.

Het college stelt ook voor om de OZB-tarieven met 5% te verhogen, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast zullen bezoekers aan de Winschoter binnenstad mee gaan betalen aan een verbetering van diezelfde binnenstad. Door het verhogen van de parkeertarieven in het centrum van Winschoten, van 80 cent naar één euro per uur, verwacht het college aan extra inkomsten ongeveer 140 duizend euro.
Provincie:
Tag(s):