woensdag, 27. juli 2011 - 19:28 Update: 08-07-2014 0:27

OM in cassatie tegen uitspraak ‘Undercover in Nederland'

Schiphol

Het Openbaar Ministerie (OM) handhaaft de ingestelde cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake twee journalisten van "Undercover in Nederland" die op 28 april 2011 werden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM had al eerder cassatie ingesteld om de wettelijke termijn waarbinnen dat moet gebeuren niet te overschrijden. Inmiddels heeft het OM het arrest van het hof uitgebreid bestudeerd en heeft definitief besloten om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen

Het OM kan zich niet verenigen met de beslissing van het Hof Amsterdam. In de visie van het OM maakt de beslissing het voor journalisten mogelijk om straffeloos allerlei strafbare feiten te plegen zolang maar een maatschappelijk belang van enig gewicht wordt nagestreefd.

Beide journalisten werden door het gerechtshof Amsterdam ontslagen van alle rechtsvervolging voor de door hen gepleegde strafbare feiten bij het maken van uitzendingen van "Undercover in Nederland" over de beveiliging op Schiphol-Oost. Zij waren voor de reportage op verboden terrein geweest en hadden een KLM-toegangspas nagemaakt om daarmee door de toegangscontrole te komen. Het hof vond het aantonen van het veiligheidsrisico een maatschappelijk belang dat opwoog tegen de valsheid in geschrift en het zich op verboden terrein bevinden. …én van de journalisten werd wel veroordeeld tot een boete van € 500,00 voor het na de uitzending nog steeds in zijn bezit hebben van de nagemaakte toegangspas.
Categorie:
Tag(s):