woensdag, 26. januari 2011 - 20:19

On-line uitrekenen wanneer zonnepanelen rendabel zijn

Assen

De gemeente Assen heeft een uniek instrument ontwikkeld waarmee Assenaren on-line binnen 30 seconden kunnen uitrekenen waar en wanneer op hun eigen dak zonnepanelen rendabel zijn.

Er zijn diverse systemen voor zonnepanelen die momenteel op de markt zijn in verwerkt. Op basis van de resultaten blijkt dat veel huizen in Assen geschikt zijn voor deze vorm van energieopwekking. Een investering levert relatief snel besparing op. Het verbeteren van de energieprestatie van woningen past in het doel van Assen om een CO2-neutrale gemeente te worden.

Het grote verschil met bestaande rekenmodellen is dat de de door Assen ontwikkelde methode uitgaat van de geografische gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Het instrument, visueel gemaakt via GoogleMaps, houdt bovendien rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en hoeveelheid zon. In de berekening van de terugverdientijd zit naast de investering onder andere verwerkt: de rente, de verwachte prijsstijging van energie en de levensduur van de panelen. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. Huisbezitters kunnen desgewenst zelf de parameters wijzigen.

De “tool” is te vinden op de nieuwe website www.assen.nl/energieloket die op vrijdag 28 januari op Beurs Bouwplan in de stand van de gemeente Assen gelanceerd wordt door wethouder Alex Langius en Chris Bruijnes, directeur van de landelijke stichting Meer Met Minder. Vanaf dat moment kunnen huisbezitters inzoomen op hun huis en de berekeningen laten uitvoeren. De gemeente wil met deze aparte site inwoners en bedrijven helpen met energiebesparing en energieopwekking. Op de site zijn ook infraroodfoto’s te zien die het warmteverlies van de daken in Assen tonen. Hiermee worden inwoners ook gewezen op de mogelijkheden voor energiebesparing.

Assen wil zich profileren als een sociale en groene gemeente en heeft hiervoor een duurzaamheidbeleid geformuleerd. Speerpunt van dit beleid is een CO2-neutrale gemeente. Het verbeteren van de energieprestaties van bestaande woningen is hier belangrijk onderdeel van. Assen gaat er vanuit dat met het op peil houden van de waarde en comfort van haar woningvoorraad de gezondheid en het besteedbare inkomen van haar bewoners gediend is.

Bovendien komen investeringen ten goede aan het lokale bedrijfsleven.
Omdat de werkwijze generiek is opgezet, is hij toepasbaar voor elk willekeurig deel van Nederland. Assen stelt de software graag ter beschikking aan andere overheden.
Provincie:
Tag(s):