dinsdag, 20. september 2011 - 22:50

Ondercuratelestelling projectorganisatie Eemhuis

Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort hebben besloten om de projectorganisatie voor het Eemhuis onder curatele te stellen. Alle financiële zaken rondom dit project worden voor de komende periode gecentraliseerd bij een externe persoon.

Begin september heeft het college bekendgemaakt dat er bij de bouw van het Eemhuis kostenoverschrijdingen zijn ontstaan tot circa 7 miljoen euro. Inmiddels heeft de projectorganisatie het college geïnformeerd dat er mogelijke extra kostenoverschrijdingen zijn van meer dan 2 miljoen euro. Die bedragen zijn met grote onzekerheden omgeven.

Het bureau AT Osborne, dat de aard en exacte omvang van de overschrijding onderzoekt, is gevraagd om te adviseren hoe om te gaan met de onzekerheid en eventuele vertraging van de realisatie van het Eemhuis. “Om grip op de financiële gang van zaken te krijgen zal snel transparantie moeten komen over het aangaan van financiële verplichtingen, het onderhandelen daarover en het fiatteren van uitgaven. Om een dergelijke transparantie te bewerkstelligen zullen projectmedewerkers die daartoe nu het mandaat hebben onder curatele gesteld moeten worden”, schrijft het bureau in het advies. “Alle financiële zaken rondom dit project moeten voor de komende periode gecentraliseerd worden bij een persoon, die in opdracht van het college beslissingen kan nemen.”

Burgemeester en wethouders besloten dit advies — in afwachting van de afronding van het onderzoek - op te volgen. De gemeenteraad is over deze beslissing geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Provincie:
Tag(s):