vrijdag, 1. april 2011 - 18:45

Ondergrondse en bovengrondse containers Deventer

Deventer

De gemeente Deventer heeft afvalbeheerbedrijf Circulus opdracht gegeven in de binnenstad 26 ondergrondse en vier bovengrondse containers met toegangsregistratie te plaatsen. Dit meldt de gemeente vrijdag.

Van de 26 ondergrondse containers zijn er zeven bestemd voor glas en kleding. Deze containers komen als vervanging voor de stadsemmers en bovengrondse verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval en glas en kleding.

De gemeenteraad heeft in november 2009 bij het vaststellen van het Afvalplan 2009-2014 al gekozen voor ondergrondse afvalcontainers. Het straatbeeld verbetert er aanzienlijk door. Bovengrondse containers, stadsemmers en afvalzakken zorgen nu vaak voor een rommelig en vervuild straatbeeld en trekken illegale storting en vandalisme aan.

Locaties containers
Burgemeester en wethouders hebben nu de locaties vastgesteld waar de ondergrondse containers in de binnenstad komen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met loopafstanden tussen woningen en de container, bereikbaarheid voor de kraanwagen, welstand, monumentenzorg, aanwezige kabels, leidingen en rioleringsbuizen.

Informatie aan bewoners
De betrokken bewoners worden uitgenodigd voor een rondgang langs de locaties en een informatiebijeenkomst. Indien mogelijk wordt met hun opmerkingen rekening gehouden. Na de aanleg van de containers ontvangen de bewoners een chipkaart en een handleiding voor het gebruik. Een aantal containers is zowel voor bedrijven als huishoudens toegankelijk.

Bouwvergunning
Voor de aanleg van de ondergrondse containers in de binnenstad is een bouwvergunning vereist. Deze procedure start binnenkort. De containers in de binnenstad zullen gefaseerd geplaatst worden, waarbij het streven is de plaatsing van alle containers gereed te hebben in 2011.

Ondergrondse containers bij hoogbouw
Naast de containers in de binnenstad worden bij alle hoogbouwlocaties in de gemeente de bovengrondse verzamelcontainers (cocons) vervangen door ondergrondse containers. Het plaatsen van deze containers is in volle gang.
Provincie:
Tag(s):