donderdag, 29. december 2011 - 13:28

Onderhandeling Tennet en landeigenaren lopen vast

Den Haag

De onderhandelingen tussen LTO Nederland, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en elektriciteits-transporteur TenneT over vergoedingen voor de aanleg van hoogspanningsleidingen in en boven de grond zijn vastgelopen.

De grondeigenaren zijn zwaar teleurgesteld omdat in ruim een jaar onderhandelen geen enkele voortgang is geboekt. 'We zijn het beu en worden al te lang aan het lijntje gehouden. Tennet zet met een weigerachtige houding bewust het draagvlak bij grondeigenaren op het spel. Mijn verwachting is dan ook dat Tennet voorlopig geen meter leiding zal aanleggen', zegt LTO-onderhandelaar Herman van Ham.

Leidingbeheerders leggen op grote schaal nieuwe boven- en ondergrondse leidingen aan. LTO en FPG willen een redelijke vergoeding voor het gebruik van de grond. Tennet blijft volgens LTO dat weigeren en heeft onlangs een bod gedaan dat ongeveer driekwart lager is dan gangbare vergoedingen, die ook voor leidingen van bijvoorbeeld Gasunie en RWE worden gehanteerd.Van Ham, portefeuillehouder schaderegelingen van LTO Nederland, benadrukt dat TenneT als enige leidingbeheerder afwijkt van wat inmiddels algemeen gangbaar is.
Provincie:
Tag(s):