woensdag, 2. februari 2011 - 14:37

Onderhandelingen nieuwe cao rijksoverheid gedeeltelijk vastgelopen

Den Haag

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de rijksoverheid zijn woensdag gedeeltelijk vastgelopen. ‘Partijen praten in maart verder over het sociaal flankerend beleid om de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel op te vangen’, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Voor minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat voorop dat hij, ook in een tijd van economische crisis, de kwaliteit van de overheid overeind wil houden. Dat betekent dat van de rijksambtenaren wordt gevraagd twee jaar pas op de plaats te maken met hun salaris, zodat de dienstverlening op peil kan blijven.

Voor de rijksambtenaren geldt bovendien dat hun salaris het afgelopen jaar veel meer is gestegen dan in de marktsector. Ook om die reden vindt Donner de nullijn gerechtvaardigd. De vakbonden blijven bij hun looneis van 2 % in 2011.

De bezuinigingen bij de overheid betekenen ook dat arbeidsplaatsen verdwijnen. Donner wil zich daarbij maximaal inspannen om mensen te helpen bij het vinden van een andere baan, ook buiten de overheid. De eis van de bonden dat er een garantie wordt gegeven tegen gedwongen ontslag kan en wil hij echter niet inwilligen.

Behoud van kwaliteit betekent volgens Donner ook dat hij gedwongen ontslagen niet uitsluit. Nu garanties geven tegen ontslag, betekent dat er in de nabije toekomst geen ruimte is om ook jongeren straks een kans te geven om bij de overheid te werken.

Donner heeft van de bonden begrip gevraagd voor de ingrijpende maatregelen die de overheid moet nemen om de financieel-economische crisis te bestrijden. Dit begrip ziet hij echter in de opstelling van de bonden niet terug.
Provincie:
Tag(s):