maandag, 7. november 2011 - 19:00

Onderhoud F-16 naar Nederland

Den Haag

De firma Elbit Systems of America heeft in ons land een werkplaats voor onderhoud aan F-16 onderdelen geopend.

De vestiging zit voorlopig op het terrein van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) locatie Rhenen en verhuist eind 2012 naar de Vliegbasis Woensdrecht.

Elbit verwacht op korte termijn meerdere innovatieve werkzaamheden van de VS naar hun faciliteit op het LCW te verplaatsen. Voor de Koninklijke Luchtmacht levert de verplaatsing van deze werkzaamheden een verlaging van de transportkosten en omlooptijden op, waardoor de beschikbaarheid van de gevechtsvliegtuigen omhoog gaat.
Regional support center

Met Elbit verhuist een tweede bedrijf naar het terrein van het LCW. Hiermee geeft Defensie invulling aan het streven van het LCW om te komen tot een regional support center voor onderhoud, reparatie en modificatie en aan het Maintenance Valley initiatief om luchtvaartgerelateerde bedrijven in de regio aan te trekken.

Elbit heeft verder de intentie om op korte termijn tegen betaling gebruik te gaan maken van speciale testapparatuur van het LCW, waardoor ze avionica onderdelen van nagenoeg ieder type F-16 voor partijen in en buiten Europa kunnen repareren.
Provincie:
Tag(s):